Język angielski na rozmowie rekrutacyjnej – Conditionals

Wojciech Stróżyński

Język angielski w IT jest jak jak zimne piwo w gorący dzień. Niezbędny. Niestety czasem to piwo okazuje się być lagerem. W dodatku bezalkoholowym. I dziś spróbujemy to zmienić wskazując po raz kolejny popularne błędy które popełniamy mówiąc lub pisząc po angielsku.


Tryby warunkowe

Tryby warunkowe zwane po angielsku Conditionals to coś, o czym wielu z nas zapomina. Najczęściej stosowanym trybem warunkowym w Polsce jest ten, w którym mówimy If it will rain We will stay at home. Niestety nie jest to oficjalny tryb warunkowy a jedynie nasz lokalny więc należy go unikać. Prawdopodobnie wynika z kalkowania polskich wyrażeń tego typu – jeśli będzie padać, zostaniemy w domu.
Zdania tego typu słyszymy na open space bardzo często, więc chyba pora pochylić się nad tym tematem.

W języku angielskim mamy cztery tryby warunkowe – zero, first, second i third conditional. Dodatkowo w niektórych sytuacjach, w jednym zdaniu, łączy się dwa z powyższych. Ten artykuł ma na celu przedstawienie tylko tych, które najbardziej przydadzą nam się w codziennej pracy i na rozmowie kwalifikacyjnej. W mojej opinii będą to pierwsze trzy tryby warunkowe – zerowy, pierwszy i drugi. Każdy z nich ma konkretne zastosowanie i wykorzystywany jest w innej sytuacji. Przejdźmy więc do najprostszego. Zerowego.


Zero conditional

Używamy go kiedy mówimy o sytuacji, która jest zawsze prawdą – o faktach naukowych, o zwyczajach. Generalnie o rzeczach które dzieją się zawsze, kiedy dany warunek jest spełniony. Tak wygląda jego konstrukcja:

If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + Present Simple
Podniot + Present Simple + if + Podmiot + Present Simple

Nic jednak nie pokaże lepiej tego jak się go używa niż przykłady:

If you don’t drink water, you are thirsty.
If it rains, the grass gets wet.
The grass gets wet if it rains.
If you heat ice, it melts.

Dodatkowo, w tym trybie zamiast If możemy użyć słowa when:

Ice melts when you heat it.

Jak widzicie sytuacja jest tutaj jasna. Przejdźmy więc do pierwszego trybu warunkowego – myślę, że najbardziej popularnego w codziennej komunikacji – zaraz po Ponglish Conditional wspomnianym wcześniej.


First conditional

Ten tryb jest używany w sytuacjach, które prawdopodobnie się wydarzą, bo warunek zostanie spełniony. Ale nie jest to coś, czego jesteśmy pewni (zero conditional), ani nie jest to coś praktycznie nie ma szans się wydarzyć (second conditional). Zacznijmy od konstrukcji.

If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + will+ czasownik
Podmiot + will + czasownik + If + Podmiot + Present Simple

I przykłady zastosowania z codziennego życia.

If it rains, you will get wet.
If I have time, I’ll finish that letter.
What will you do if you miss the plane?
You will miss the deadline if you don’t finish this task.
Nobody will notice if you make a mistake.

Znając te zasady i reguły nie stosujmy już więcej podwójnego will w zdaniach.

Pora przejść do ostatniego trybu, który będę omawiał.


Second conditional

Ten tryb ma dwa zastosowania – po pierwsze opisuje rzeczy i wydarzenia warunkowe, które są mało prawdopodobne, a po drugie pozwala nam udzielać rad. Jak zwykle zacznijmy od konstrukcji.

If + Podmiot + Past Simple, Podmiot + would + czasownik
Podmiot + would + czasownik + if + Podmiot + Past Simple

I przejdźmy więc do przykładów. Na początek standardowe użycie tego trybu:

If it rained, you would get wet.
You would get wet if it rained.
They would have another baby if they weren’t so focused on their careers.
If I were 20, I would travel the world

Tego trybu możemy też użyć do udzielania rad. Robimy to dodając na początku zdania zwrot If I were you. Poniżej przykłady.

If I were you, I would sell this old car.
If I were you, I would give up smoking.


Ok. To jeszcze raz – kiedy który?

Wyobraźmy sobie, że siedzimy przy stole i opowiadamy sobie jakieś oczywiści. Jakieś niezaprzeczalne fakty. W pewnym momencie pada zdanie – If it rains, the grass gets wet.

Dochodzicie do wniosku, że powinniście przejść się na plaże miejską, bo macie ochotę kontynuować rozmowę przy piwie. Podchodzicie do okna i zauważacie, że powoli zbierają się czarne chmury. Jeden z Was mówi:
– If it rains, you will get wet.

Nie przejmujecie się tym i ubrani odpowiednio do plażowych warunków wychodzicie zrealizować swój plan. W międzyczasie chmury znikają i ale jeden z Was dochodzi do wniosku, że wychodzenie na plażę kiedy zebrały się chmury mogło nie być dobrym pomysłem i rzuca:
If it rained, you would get wet.

Siedzicie na miejskiej plaży 3h i znów zbierają się chmury. Tym razem na poważnie. Jeden z Was widząc, że zbiera się na deszcz postanawia się ewakuować do domu, więc rzuca na pożegnanie:
If I were you, I would find a safe place! Bye!

Mam nadzieje, że powyższa historia przybliżyła wam konteksty użycia trybów warunkowych wystarczająco dobrze, żebyście już nigdy nie używali podwójnego will.

Nie umiem w wyrażenia warunkowe! Co robić? Jak żyć?

Spokojnie. Każdy popełnia błędy. Jak to mówią Brytyjczycy – Everyone has a blind spot. W internecie jest sporo materiałów, które pomogą nam zrozumieć to zagadnienie. A jeśli opanujesz już wyrażenia warunkowe, sprawdź inne moje artykuły zwracające uwagę na inne popularne błędy, które często słyszymy w codziennej pracy. Możesz zacząć od przeczytania poprzedniego artykułu z tej serii.